ขอบคุณพี่อ๋อย กฤษนะ ละไล ในนามของมูลนิธิอารยสถาปัตรเพื่อคนทั้งมวล สำหรับพลังร่วมสร้างสังคมสำนึกดีครับ

Accessibility-Is-Freedom-กับ-พี่อ๋อย-กฤษนะ-ละไล-0218

การทำงานของ Accessibility Is Freedom มีแนวทางที่แตกต่าง ชัดเจนและมั่นคง
ผมเริ่มต้นสู้ด้วยกำลังเงินจากกระเป๋าตัวเอง ด้วยเวลา กำลังกายและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่
ต่อมาผมได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องทุนทรัพย์จากหลายๆ ท่าน
ถึงจะไม่สามารถ cover ได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ช่วยลดทอนภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้บ้าง

ผมรู้จัก พี่อ๋อย กฤษณะ ละไล ผ่านรายการทีวี ตั้งแต่เป็นนักข่าว รายการกฤษณะล้วงลูก ยุคแรกๆ
จนมาอุบัติเหตุและกลับมาสู้ในแถวหน้า เพื่อให้คนพิการมีชีวิตที่ดีกว่า
ผมติดตามงานพี่อ๋อยเสมอๆ ครับ แกขยันจริงๆ ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหน

พี่อ๋อยก็เป็นอีกหนึ่งท่าน ที่มองเห็นความสำคัญของงานที่ผมทำและได้กรุณาให้การสนับสนุนมาในครั้งนี้
เงินทุกบาททุกสตางค์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
/ซาบะ
Accessibility Is Freedom

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]