การเดินทางเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ ขอบคุณประเทศญี่ปุ่นที่ให้โอกาสผมได้เรียนรู้

ขอบคุณ
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ
การเดินทางมาญี่ปุ่น 2 ครั้ง ทำให้ผมได้คำตอบที่ที่ชัดเจนมากขึ้น
สิ่งที่ผมได้ค้นพบ ญี่ปุ่นและไทย เรามีวัฒธรรมที่คล้ายคลึงกัน
แต่สิ่งที่ญี่ปุ่นมี คือ ความมุ่งมันที่จะเป็นที่สุดในทุกๆ ด้าน

เหตุผลที่ผมเลือกที่จะเดินทาง คือ ผมอยากได้รับคำตอบด้วยตัวเอง
ว่าการสร้างเมืองสำหรับทุกคนนั้น ต้องมี ต้องทำ อย่างไรบ้าง

ผมมีความเชื่อมั่นว่า ประเทศจะเติบโต สังคมจะมีความยั่งยืนได้ ‘ทุกคน’ ในสังคม ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่ว่า คือ เราต้องมีเมืองที่ทุกคนต้องเดินทางได้อย่างอิสระและปลอดภัย

‘มหานครเพื่อทุกคน’ สร้างได้ เป็นเรื่องง่ายแสนง่าย และไม่มีอะไรซับซ้อน
บ้านเรานั้นมีเทคโนโลยี่อยู่ในมือ มีคนเก่งๆ มากมาย
ภาครัฐต้องเป็นผู้นำ กำหนดนโยบายให้แข็งแรง และทำก่อนให้เป็นตัวอย่าง
ที่สำคัญต้องมีหน่วยงานที่เฝ้าติดตามสิ่งต่างๆ ในภาพรวม เกาะติดการทำงานของหน่วยงานที่ต่อเนื่อง
ที่สำคัญต้องมีความเข้าใจและทำด้วยใจ ทำด้วยความต้องการที่อยากจะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมอย่างแท้จริง
 การเดินทางทั้ง 2 ครั้ง ต้องบอกว่า ผมต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายและมูลค่าเวลาที่สูงไม่น้อย
แต่การเดินทางนั้นสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์ให้กับเราได้อย่างมากมายเช่นกัน
กลับไปผมมีแผนและงานรอบานเบอะ ขอมาส่งเสียงก่อนกลับไทย
ด้วยการมาชักชวนทุกท่าน ร่วมกันสร้าง #มหานครเพื่อทุกคน กันครับ
– – –
ติดตามเรา:
– Facebook : https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/
– Web : https://www.accessibilityisfreedom.org/
ประเด็นต่างๆ:
– การเดินทางเพื่อทุกคน Japan ep2 : https://goo.gl/PKKoqa
– มองเขาพัฒนาเรา : https://goo.gl/Tzno8W
– สนับสนุนงาน : http://goo.gl/i02iPu
– – –

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]