การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้คำนึงถึงคนทุกกลุ่ม

ภาพ ซาบะกำลังเข็นรถข้ามแยกใต้สถานีรถไฟฟ้า

เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจุด #แยกท่าพระ มีการสร้างสถานีรถไฟฟ้าลักษณะคร่อมอยู่บนแยก ประเด็นและปัญหา:
1. มีการสร้างสะพานลอยเชื่อมไปทุกมุมแยก ทางขึ้น/ลงสะพานลอย ‘เป็นบันได’
2. มีการติดตั้งลิฟท์จากชั้นจำหน่ายตั๋ว ลงสู่พื้นดินไม่ครบถ้วนทุกมุมแยก
3. พื้นที่ใต้สถานี มืดและอันตราย โดยเฉพาะช่วงเวลาแสงอาทิตย์ส่องสว่างไม่เพียงพอ
4. ไม่มีระบบช่วยข้ามถนนอย่างปลอดภัย ทางม้าลายไม่ต่อเนื่อง ทางเท้าบางจุดไม่มีทางลาด
5. ถนนมีขนาดใหญ่ รถที่วิ่ง ความเร็วสูง

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ละประเภท ไม่ได้เกิดการทำงานร่วมกัน และไม่ได้มองภาพรวม
7. พื้นที่ด้านล่างมีเจ้าภาพเต็มไปหมด ทางเท้า สายสื่อสาร ท่อระบายน้ำ เสาไฟฟ้า การจราจร ถนน ฯลฯ
8. เรารายงานปัญหาเข้าหน่วยงาน กระทรวงคมนาคมตั้งแต่สถานีสร้างเสร็จใหม่ๆ

Google Street View https://bit.ly/32gDdKg

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]