การพัฒนาการ ชุมชนคนพิการบนดอย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ภาพ ถ่ายภาพหมู่หน้าศูนย์บริการคนพิการ

24 กุมภาพันธ์ 2566

เป็นวันที่สองของทริปเหนือที่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา (กมธ) โดยมีท่านอาจารย์มณเฑียร บุญตันเป็นประธานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนา แวะไปเยี่ยมชุมชนคนพิการ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เราถือโอกาสติดตามดูงาน ได้รับข้อมูลที่มีค่ามากครับภาคเหนือผมเคยขับรถเที่ยว กรุงเทพ – ปางอุ๋ง – เชียงใหม่ อ้อมโลก เมื่อเกินสิบปีได้แล้ว
มาเชียงรายคราวนี้ต้องบอกว่าอึ้งครับ เห็นการพัฒนาในระดับที่ดีมากๆ ถนน หนทาง ที่พักสะดวกสบาย สัญญาณมือถือ 5G ถีงแล้ว

ชุมชนคนพิการ ตำบลวาวี ไม่ธรรมดาเลย ใช้เวลาพัฒนามากว่า 15 ปี ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้างให้ชุมชนตนเองเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ผมประทับใจหลายๆ เรื่องครับ หนึ่งในนั้นคือ ชุมชน คนพิการและครอบครัว เอาเงินที่ได้จากการจ้างงานคนพิการคนพิการ(มาตรา 35) ลงขันกันสร้างโรงสีข้าว ทั้งใช้เองและให้บริการทั่วไปด้วย

กราบขอบพระคุณท่านประธานและคณะ กมธ. เป็นอย่างสูง
ทริปเหนือคราวนี้ประทับใจมากครับ ชีวิตที่ผ่านมามัวแต่ทำงาน ได้มองเห็นทิวเขา เห็นหมอก สดชื่นมาก
คงต้องหาเวลาเดินทางท่องเที่ยวกันหน่อยแล้วครับ

ภาพ อาคารและศูยน์ให้บริการคนพิการ

ภาพ ภาพในห้องประชุม

ภาพ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนคนพิการ

ภาพ ข้าว ผลิตภัณฑ์จากชุมชนคนพิการ

ภาพ อาจารย์มณเฑียรและคุณสว่างกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงสีข้าว

ภาพ ถ่ายภาพหมู่หน้าโรงสีข้าว

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]