กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ‘ขนส่งสาธารณะ ต้องไม่ทิ้งผมไว้ข้างหลัง’ ครับ

เพิ่งได้ข่าวท่านนายกไปเยี่ยมชมรถเมล์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ แต่ผมต้องตกใจ เพราะแบบตัวถังไม่ใช่ ‘ชานต่ำ’
แม้แต่ท่านนายกที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ท่านยังต้องใช้ก้อนอิฐ รองเพื่อก้าวลงเลย ><

เรียนท่านเพิ่มเติม แบบที่ทุกคนใช้ได้คือ รถเมล์ NVG ชานต่ำที่วิ่งอยู่ทั่วไป ณ ขณะนี้ครับ ขสมกกำหนด TOR ไว้ชัดเจนแล้ว
ต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งสำหรับนโยบายที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำให้ตอนนี้มีรถเมล์ NVG ชานต่ำวิ่งทั่วบ้านทั่วเมืองครับ

สิทธิการเดินทางคือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน การเดินทางได้อย่างเท่าเทียม เป็นการเปิดโอกาสให้หนึ่งชีวิตมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ทัดเทียมกับคนอื่นๆ
สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะได้รับประโยชน์กับรถเมล์ชานต่ำเหล่านี้ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]