Home / สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน / ที่จอดรถคนพิการ / กฏหมายที่จอดรถคนพิการ ต้องปรับปรุง

กฏหมายที่จอดรถคนพิการ ต้องปรับปรุง

ภาพ แบนเนอร์ 'ห้ามสูบบุหรี่ ปรับ 5,000 บาท'

‘ปัญหาที่จอดรถคนพิการ’ หนึ่งในประเด็นหลัก คือ เรายังไม่มีกฏหมายในการกำหนดโทษอย่างชัดเจน (ถึงแม้ บอกไว้ว่าใครจอดได้บ้าง)
ผมพูดมาเสมอครับ หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ คือ ต้องยกเครื่องกฏหมายในทุกมิติ ทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และกำหนดโทษปรับ
ผมยกตัวอย่างกฏหมายสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะตามป้ายนี้ครับ

ผมจะผลักดันส่วนนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ครับ

แต่ถึงแม้เราจะมีกฏหมายพร้อมแล้ว แต่สำนึกสาธารณะของคนในสังคมคือส่วนสำคัญ
รู้หน้าที่ รู้รับผิดชอบ รู้สิ่งไหนควรไม่ควร หากคนในสังคมมีปัญหาน้อย กฏหมายก็เป็นเรื่องไม่จำเป็นเลย

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]