กฏหมายชัดเจน นโยบายผู้นำประเทศชัดเจน ปัญหาอยู่ตรงไหน? (เทปรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ 24 มิย 59)

เรามีกฏหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของมนุษย์
ระดับผู้นำประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็พูดไว้อย่างชัดเจน
แต่ความสิทธิและความเท่าเทียมยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ระบบขนส่งสาธารณะเป็นความจำเป็นพื้นฐาน ที่จะส่งเสริมให้คนที่มีร่างกายบกพร่องได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้
แต่สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทยังพัฒนาไปไม่ถึงไหน
ปัญหาอยู่ที่ไหน แปลกใจเหมือนผมไหมครับ?

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]