ThaiPBS หนึ่งพลังเปลี่ยน!

เมื่อวานออกรอบกับทีมข่าว ThaiPBS ประเด็นสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน “ตรวจการบ้านรัฐบาล” กันซะหน่อยครับ
ขอบพระคุณ ThaiPBS น้องพรีน, น้องๆ นักข่าว, ช่างภาพ, กอง บก, ทีมข่าวทุกท่าน ที่ให้พื้นที่ข่าวเราเสมอมา

ปัญหาจะแก้ไขได้ เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งพลัง ร่วมกันเปลี่ยนแปลง
ขอบคุณครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ