Tag Archives: UK

ที่จอดรถคนพิการ, บ่นบ้านตัวเองมาหนักหนา ไปดูบ้านอื่นเขาบ้าง…

ผมได้รับภาพจากน้องที่เรียนอยู่ที่อังกฤษไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นภาพที่จอดรถคนพิการจากห้างชื่อ บริสเตอร์ วิลเลจใกล้ๆ กับเมืองอ๊อกฟอร์ดครับ ประเทศที่พัฒนาแล้วภาพจะอธิบายได้ทุกอย่าง จะเห็นได้ว่า…

Read More »