Tag Archives: TokyoSMEscTH

ภารกิจเป็นผู้แทนให้ข้อมูลคนพิการในประเทศไทยกับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจในกรุงโตเกียว

เราได้รับการติดต่อจากสมาชิกหนึ่งท่าน แจ้งข้อมูลว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนงานของรัฐบาลญี่ปุ่น อยากขอข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย น้องเจ้าหน้าที่ถามว่าจะให้ไปพบหรืออย่างไรตามความสะดวกของผม ผมสอบถามตำแหน่งสำนักงานก็ทราบว่าอยู่สี่แยกอโศกนี่เอง ผมเลยบอกไปว่าผมไปเอง สบายมาก… ส่วนงานที่พูดถึง เป็นส่วนของการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว สำนักงานประจำประเทศไทยครับ ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Tokyo SME Support Center (Thailand Office) เป็นองค์กรกลาง ทำหน้าที่คอยเชื่อมโยง ขยายเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยครับ

Read More »