Tag Archives: TNN

ขนส่งระบบราง ยังไม่รองรับผู้พิการ (ข่าว TNN)

คนพิการ คือคนหนึ่งคนในสังคม เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ เป็นครอบครัว อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน เพียงแค่มีร่างกายบางส่วนบกพร่อง และความบกพร่องของร่างกายนั้น ทำให้โอกาสเรามีน้อยกว่า รัฐฯ มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือ ส่งเสริมให้คนพิการ ให้คนทุกคนเกิดความเท่าเทียม

Read More »

ซาบะ ที่ปรึกษา IT และโปรแกรมเมอร์ (เคียงบ่าเคียงไหล่ ออกอากาศ TNN และ ช่อง 11)

เห็นการทำงานของ Accessibility Is Freedom อย่างเข้มข้นมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ขอเอาเรื่องราวของตัวเองมาให้ดูบ้างครับ เรื่องของคนหนึ่งคน คงเล่าสามวันแปดวันไม่ได้จบ เอาว่า ขอแค่บางส่วนพอเนอะ หวังว่าจะเป็นพลังผลักดันให้คนที่ท้อชีวิตให้กลับลุกขึ้นมาสู้ได้บ้าง

Read More »