Tag Archives: The Active

‘คนพิการ’ การปรับตัวกับช่วงเวลาที่เชื้อโรคกำลังระบาด

ในช่วงเวลาที่เชื้อโรคกำลังระบาด ทุกคนต่างยุ่ง วุ่นวายและต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ คนทั่วไปเดือดร้อนในหนึ่งระดับ แต่คนพิการ คนที่มีศักยภาพร่างกายที่ด้อยกว่า เดือดร้อนมากกว่า ที่ภาครัฐฯ ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน…

Read More »