Tag Archives: Skywalk_ปทุมวัน

#SabaLive สำรวจ BTS สนามกีฬาฯ / Skywalk ปทุมวันใหม่

เป็นการสำรวจในภาพรวมคร่าวๆ ครั้งแรกครับ พบว่าทางขึ้นลงบางจุดเป็นบันได… 00:02:00 รายงานภาระกิจประจำวัน 00:08:13 สำรวจทางเชื่อม BTS สนามกีฬาแห่งชาติ & จุดสร้างลิฟท์เกาะราวบันได และเรื่องที่เกิดขึ้น 00:21:14 ทางเชื่อมปทุมวัน หลังจากที่เราร่วมทำงานกับ สจส มาเป็นปีๆ (หน่วยงานของ กทม ที่รับผิดชอบการสร้าง Skywalk) มาดูกันว่า ทางเชื่อมถูกสร้างภายใต้แนวคิดเพื่อทุกคนหรือไม่? ลิงค์: https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/videos/1565482433474396/

Read More »