Tag Archives: PostToday

เราไม่ได้ทำเพื่อผู้พิการ แต่เราทำเพื่อส่วนรวม…(โพสต์ทูเดย์)

ให้สัมภาษย์ไว้กับโพสต์ทูเดย์ครับ ผมพูดไว้ว่า… “กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า ‘สิทธิทุกคน เท่าเทียมกัน’ ทุกคนไม่ว่าสภาพร่างกายเป็นแบบไหน เรียกว่าคนเหมือนกัน และทุกคนจะมีโอกาสเป็นคนพิการเช่นเดียวกัน” ขอบคุณโพสต์ทูเดย์ ลิงค์บทความต้นทาง http://www.posttoday.com/social/general/485876 ครับ

Read More »

เราไม่ได้ทำเพื่อผู้พิการ แต่เราทำเพื่อส่วนรวม…

โดย…ศิริกัญญา โกษากุล เพชรลักษมณ์ สุ่มมาตย์ “เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ก็ต้องจัดทำขึ้นเพื่อทุกคน” มานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักรณรงค์เพื่อสิทธิผู้คนพิการ ยืนยันหนักแน่นถึงความเท่าเทียมที่รัฐต้องจัดการบริการสาธารณะให้กับคนทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

Read More »

ให้สัมภาษย์ Post Today ปัญหา BTS และระบบขนส่งสาธารณะ

1 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สัมภาษย์กับน้องๆ จาก Post Today ในประเด็น talk to the town ณ ตอนนี้ เพราะเราเชื่อมันในความเข้าใจที่ถูกต้องและความจริง น้องๆ นักข่าวที่น่ารักเหล่านี้จะเป็นผู้ส่งสารต่อไปถึงสังคมให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง คุยกับพี่ซาบะรับรองน้องๆ ได้รับข้อมูลที่แน่นปึ๊กในประเด็นที่เราทำงานอยู่อย่างเข้มข้น อีกไม่นานน่าจะได้อ่านบทความดีๆ ขอบคุณ Post Today ครับ

Read More »