Tag Archives: KMUTT

หนึ่งคำพูดสะท้อนภาพทั้งหมดของการพัฒนาคนพิการในสังคมไทย

“อยู่แต่บ้าน เพราะออกมาไม่สะดวกเลย…” เป็นคำที่น้องคนหนึ่งพูดกับผม​ เมื่อครั้งมีโอกาสได้ไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ เหล่านี้ เมื่อปี 2560 ครับ นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาช้านานจนถึงทุกวันนี้ ‘ความไม่สะดวก’ ทำให้คนพิการไม่อยากออกมาสู่สังคมภายนอก ‘ความไม่สะดวก’ ปิดกั้นการพัฒนาของคนที่มีศักยภาพด้อยกว่าในทุกๆ มิติ นี่เป็นสาเหตุ ทำไมจำนวนคนพิการในสังคมที่ประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยเอามากๆ และรัฐฯ ก็ยังต้องช่วยเหลือคนพิการอยู่ร่ำไป หนึ่งคำพูดสะท้อนภาพทั้งหมดของการพัฒนาคนพิการในสังคมไทย

Read More »

บรรยายพิเศษ “/BE/STRONG” เพื่อสร้าง inspiration ให้กับน้องๆ โครงงานพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“อยู่แต่บ้าน…​ เพราะออกมาแล้วไม่สะดวกเลย…” เป็นคำที่น้องคนหนึ่งพูดกับผม​…ครับ นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาช้านาน และถึง ณ ปัจจุบัน ความไม่สะดวกนี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากนัก

Read More »