Tag Archives: APHT

ภาระกิจ ร่วมเป็นหนึ่งเสียงประชุมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายฯ

โดยสมาคมคนพิการ แห่งประเทศไทย และผู้แทนภาคีเครือข่ายคนพิการทุกภาคส่วน การหารือครั้งนี้ เป็นครั้งที่  2 แล้ว (ครั้งแรกผมไม่ได้ส่งข่าว) หลักๆ คือหารือเรื่องการแก้ไข พรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจ้างงาน และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ขอบคุณสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ที่กระโดดมาเป็นผู้เชื่อมโยง สิ่งเหล่านี้จำเป็นและมีประโยชน์มากๆ ครับ และที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ และผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกๆ ท่านครับ

Read More »