Tag Archives: Ambassador

เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้พบและพูดคุยกับท่านฑูตออสเตรเลียประจำภาคพื้นอาเซี่ยน

ด้วยการทำงานอย่างเข้มข้นของเราและภาคีเครือข่าย ทำให้วันนี้ เรามีโอกาสได้พบกับท่านฑูตออสเตรเลียประจำภาคพื้นอาเซี่ยนครับ เจอท่านในงานซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้นั่งโต๊ะติดกัน เราได้ทักทาย พูดคุย แนะนำตัว ท่านน่ารักมากครับ

Read More »