Tag Archives: BTS

การเดินทางที่ไร้รอยต่อ เดินทางได้อย่างเท่าเทียม ทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากครับ

วันก่อนเราไปลงพื้นที่รถไฟฟ้า MRT และ BTS บางหว้ามา ห่างจากสถานีบางหว้า 600 เมตรจะมีท่าเรือ น่าสนใจ เ …

อ่านต่อ »

เรียนเชิญทุกท่าน ไปร่วมรับฟัง ศาลตัดสินคดี คนพิการฟ้องแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายต่อกรุงเทพมหานครที่สร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครผู้ซึ่งเป็นเจ้าของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดสร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้น …

อ่านต่อ »

ทุกข์ 20 ปีของคนพิการกับปัญหารถไฟฟ้า (Workpoint News)

“ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทย เรามีระบบเก่าที่ยังต้องแก้ไขปัญหา และระบบใหม่ที่กำลังสร้างเพิ่มข …

อ่านต่อ »

ไปได้มั้ย ถามใจคุณดู?

ภาคีคนพิการลงสำรวจเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว แล้วนำข้อมูลสายสีเขียวใต้ ไปพูดคุยกับภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยว …

อ่านต่อ »

การช่วยเหลือผมรู้สึกดีใจและขอบคุณ แต่จะดีกว่า หากการช่วยเหลือ เป็นสิ่งท้ายสุด…

เห็นโพสจาก จส 100 ขอยกมา ชื่นชม รปภ BTS ด้วยอีกเสียงครับ ปกติคนพิการจะต้องให้เจ้าของปัญหานั้นๆ เป็นค …

อ่านต่อ »

ร่วมประชุมกับ พก ปัญหาการเข้าถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้

28 พฤษภาคม 2561 สวมหมวกประธานคณะติดตามระบบราง สมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำ …

อ่านต่อ »

T4A ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส 1,436 ล้านบาท เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ

9 พฤษภาคม 2561 ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่า …

อ่านต่อ »

คนพิการผนึกกำลังอีกครั้ง รวมตัวฟ้องศาลปกครอง เรียกร้องค่าเสียหาย กทม สร้างลิฟท์ BTS ไม่แล้วเสร็จ

ข่าวด่วน วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) + สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง …

อ่านต่อ »

เพื่อนท่านนี้บอกกับพวกเราว่า ‘เห้ย BTS ไม่มีลิฟท์!’

คุณโจเซฟเป็นสถาปนิคชาวฮ่องกง ที่ส่งแบบ BTS ให้พวกเราพร้อมกับบอกข้อมูลสำคัญ เดี๋ยวๆ …ผมกำลังพูด …

อ่านต่อ »

ภารกิจผลักดัน การเดินทางอย่างเท่าเทียม ตามสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศไว้ภายใน 7 วัน วันนี้วันที่เก้าแล้ว ยังต้องเดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอ …

อ่านต่อ »