Tag Archives: ไทยแอร์เวย์

ปัญหาคนพิการเดินทางด้วยเครื่องบิน ไทย แอร์เวย์ให้ผมเซ็นเอกสารสละสิทธิ!

บันทึกไว้เป็นหลักฐาน Accessibility Is Freedom ทดสอบบินในประเทศ สายการบินไทย แอร์เวย์ ครั้งแรก เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับ ก่อนขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ มีพนักงานวิ่งเอาเอกสารมาให้ผมเซ็น แต่ผมไม่ยอมเซ็น เคสนี้ผมส่งให้ตัวแทนกรมการบินพลเรือนทราบเรื่องแล้ว (หลังจากประชุมที่รัฐสภา)

Read More »