Tag Archives: โรงพยาบาลรามาธิบดี

เสียงสะท้อนจากสมาชิก ‘เศร้าใจแต่เช้า ที่ รพ. รามา’

ผมได้รับภาพและเรื่องราวแต่เช้าจากสมาชิกประจำท่านหนึ่งของเรา ทะยอยส่งภาพมาให้ จุดจอดรถคนพิการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ครับ “เห็นแล้วเศร้าใจ” เป็นข้อความที่พี่เค้าบอกผ่านผมมาแต่เช้า…

Read More »