Tag Archives: แฮม

Update หมูแฮม ค่อยๆ เดิน ไปได้ดี ไม่ธรรมดา

‘หมูแฮม’ หนึ่งในน้องคนพิการ ที่เรามีส่วนเล็กๆ ไปกระตุ้นให้ยอมออกจากบ้าน ไปร่ำเรียน ฝึกวิชาหาความรู้ใส่ตัว เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ถึงวันนี้ แฮมทำงาน มีเงิน ไม่เพียงแต่ช่วยตัวเองได้แต่ยังเป็นกำลังช่วยเหลือครอบครัวด้วยเช่นกัน น้องเคยเล่าให้ผมฟังว่า ‘เงินเดือน เดือนแรกให้เงินพ่อแม่ใช้’ ลองคิดดูถึงความรู้สึกพ่อแม่ ว่าจะชื่นใจแค่ไหน จากที่ต้องดูแล เลี้ยงดูลูกที่พิการ มองไม่เห็นอนาคต

Read More »

หมูแฮม ตอนนี้ได้ทำงานแล้วนะจ๋ะ หล่อเลย จัดไปครับน้อง

‘คนพิการไม่ออกมาสู่สังคม’ เกิดจากหลายๆ สาเหตุ บ้างก็ด้วยฐานะและความเป็นอยู่ ทำให้เกิดข้อจำกัดหลายๆ ด้านตามมา บ้างก็มาจากความคิดที่ยังไม่มันคง ไม่มั่นใจ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญ เพราะด้วยความรัก เป็นห่วง กลัว กังวล ทั้งของครอบครัวและตัวคนพิการเอง นี่เป็นจุดแรกเริ่มและสำคัญ ที่ใกล้ตัวคนพิการที่สุด นี่ยังไม่รวมกับอุปสรรคทางสังคมภายนอก(บ้าน) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางทัศนคติและทางกายภาพ เช่น ถูกมองแปลกๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างสาธารณะต่างๆ ที่ยังไม่อื้อเพียงพอที่ให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้โดยง่าย

Read More »

SABA news talk EP1 special cut version ออกอากาศ ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

SABA news talk ออกอากาศ : ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 Break#1: ทักทาย แนะนำ Link : https://youtu.be/WEyVcBypHp0 Break#2: ชวนทำบุญ : Update ข่าวน้องกุ้ง น้องแฮม Link : https://youtu.be/WEyVcBypHp0?t=32s

Read More »

รายงานความคืบหน้า โครงการ ‘ช่วยน้อง’ สำหรับปีแรก

หนึ่งในงานที่ภาคภูมิใจของพวกเราเป็นอย่างมาก คือ การทำงานต่างๆ ของผมที่ผ่านมา ทำให้มีโอกาสที่จะได้ ‘ช่วยน้อง’ ที่ด้อยโอกาส ภาพที่เห็นเป็นภาพถ่ายเมื่อก่อนสิ้นปีที่ผ่านมา วันนั้นผมแวะไปบรรยายพิเศษกับน้องๆ ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่, พัทยา ได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับน้อง ๒ ท่านที่ผมได้มีโอกาสยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ

Read More »