Tag Archives: เครื่องหมายสัญลักษณ์

Accessibility Is Freedom ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ขอให้ปรับปรุงแผนที่ Accessibility Map ที่สนามบินชางกี, สิงคโปร์

๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วันเดินทางกลับ ที่สนามบินชางกี, สิงคโปร์ หลังจาก check in, โหลดกระเป๋า แล้วเรียบร้อย …

Read More »