Tag Archives: เครื่องหมายสัญลักษณ์

Accessibility Is Freedom ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ขอให้ปรับปรุงแผนที่ Accessibility Map ที่สนามบินชางกี, สิงคโปร์

๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วันเดินทางกลับ ที่สนามบินชางกี, สิงคโปร์ หลังจาก check in, โหลดกระเป๋า แล้วเรียบร้อย พอดีไปขอรหัส wifi จาก information service ได้เห็นป้าย และมี accessible map แปะอยู่ แต่พอดูที่แผ่นพับแจก พบว่าแผนที่ไม่มีข้อมูลนี้ ผมเข้าไปพูดคุยแนะนำกับน้อง พนง ต้อนรับ ที่ปฏิบัติงานอยู่ว่า…

Read More »