Tag Archives: ส้มตะวันออก

ประชุมติดตามการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า ครั้งที่ 1 สายสีส้ม (ตะวันออก) | การทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชน ได้เกิดขึ้นแล้ว ผมบอกเลย ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไป…

ตามความเดิม เราได้ขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และท่านได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ มาร่วมประชุม > เราได้เรียนเชิญท่านลงพื้นที่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีนนทบุรี 1 เพื่อดูปัญหา การเข้าถึงเป็นข้อมูลตั้งต้น ณ วันที่ลงพื้นที่ เกิดการนัดหมายเพื่อประชุมกับหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างระบบ > เราร่วมกันประชุมที่ รฟม  ตกลงกันว่า เราตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อทำงานร่วมกัน … วันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานครั้งแรกครับ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ‘การเข้าถึง’ ระบบรถไฟฟ้าสายสีใหม่ๆ ที่กำลังสร้าง วันนี้เราดูข้อมูลสายสีส้ม (ฝั่งตะวันออก) รายละเอียดตามนี้ครับ:

Read More »