Tag Archives: สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

Accessibility Is Freedom ร่วมพลังแกนนำ ‘ส่งสัญญาณความกังวล’ เกี่ยวกับนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกของการเดินทาง ถึง รมว.พม. ท่าน อดุลย์ แสงสิงแก้ว

[สิงหาคม 2558] กลุ่มแกนนำคนพิการ เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการครับ วาระประชุม มีการพูดคุยถึงการปรับสภาพแวดลอมจุดนำร่องต่างๆ และมีวาระเกี่ยวกับระบบรถไฟทั้งระบบเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า เราได้เรียนท่านอดุลย์ให้ได้รับทราบถึงความกังวลในเรื่องต่างๆ ตามนี้:

Read More »

ผู้ร่วมสนับสนุนงานคนแรก : สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

14-10-2014 ในการทำงานต่อเนื่อง ทุนในการทำงานจำเป็นมาก ผมได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการทำงานครั้งแรก จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก ‘สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์’ อาจารย์ตั๋นของพวกเรา เพื่อนผมนี่เองครับ พูดถึงชื่อ อาจารย์ตั๋นแล้ว คนๆ นี้คือคนที่อยู่ในแวดวง และให้ความช่วยเหลือคนพิการ สร้างประโยชน์ให้กับคนพิการมาเนิ่นนาน อาจารย์ตั๋น เป็นหนึ่งในพลังผู้นำคนพิการ ทั้งช่วยสนับสนุนงบประมาณส่วนตัว ให้คำปรึกษาและร่วมทำงานกันตลอดมาขอบคุณครับ ซาบะ Accessibility Is Freedom

Read More »