Tag Archives: สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

Accessibility Is Freedom ร่วมพลังแกนนำ ‘ส่งสัญญาณความกังวล’ เกี่ยวกับนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกของการเดินทาง ถึง รมว.พม. ท่าน อดุลย์ แสงสิงแก้ว

[สิงหาคม 2558] กลุ่มแกนนำคนพิการ เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งม …

อ่านต่อ »

ผู้ร่วมสนับสนุนงานคนแรก : สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

14-10-2014 ในการทำงานต่อเนื่อง ทุนในการทำงานจำเป็นมาก ผมได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการทำงานครั้ง …

อ่านต่อ »