Tag Archives: สวนหลวง 100

สวนหลวง 100 | King Rama IX Park 100 (บันทึกการซ้อมวิ่ง 100K ครั้งแรก – 13 กุมภาพันธ์ 2564)

ภาพ cover ซาบะกำลังวิ่งในสวนหลวง ร 9

เป็นการซ้อมวิ่งแตะเต็มระยะครั้งแรกตั้งแต่วิ่งมา ถ้าเวลาได้อย่างน้อยวัน long-run ผมมักซ้อมให้เคียงหรือเต็มระยะมากที่สุด ไต่มาเรื่อยๆ ครับ 11K, 22K, 33K, 44K, และล่าสุด long-run ทดสอบวิ่งไป 66K, ตั้งใจ วางแผน จนถึงวันที่ร่างกายบอก ‘พร้อม’ ครับ สวนหลวง ร 9 เป็นสนาม เป็นครู ที่ผมใช้ซ้อมมากที่สุด เหมาะกับการซ้อมวิ่งยาวๆ เรียบๆ ไม่มีเนิน (ซึ่งเป็นข้อดี-ง่ายหน่อย แต่ก็เป็นข้อเสีย ที่เราต้องไปชดเชยด้วยการซ้อมเนินเพิ่ม) กับข้อมูลการวิ่ง 4 ปี ลงสนามมาราธอนเพียงแค่ 3 สนาม สะสมระยะทางวิ่งรวมเพียงแค่ 5พันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ก่อนวันวิ่งเตรียมเสบียงพร้อม อาหาร การกิน การเตรียมตัวอยู่ในระดับที่พอใจ การวิ่งครั้งนี้ต้องการเรียนรู้หลายๆ อย่าง:

Read More »