Tag Archives: วันคนพิการสากล

ร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 2561

เราไปร่วมงานวันคนพิการสากล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหลายๆ องค์กรคนพิการ เพื่อน พี่ น้อง ได้มีโอกาศพบพูดคุยกับท่านพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการฯ และท่านปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ ปีหน้าเมื่อถึงโอกาสที่สมควรจะไปขอเรียนพบท่านอีกครั้งครับ ถึง ณ ปีนี้ คนพิการในประเทศไทยยังไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสิทธิพื้นฐานในการเดินทาง อีกทั้งยังโดนสังคมเบียดเบียนสิทธิที่มีอยู่น้อยนิดอีกด้วย “งานคนพิการจะไม่มีความหมายเลย ถ้าบนเวทีไม่มีคนพิการขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์” ฝากด้วยครับ    

Read More »