Tag Archives: รายละเอียดโครงการ

‘ช่วยแบ่งปัน’ คุณจะพบความสุขที่แท้จริง เมื่อเรารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่น…

Accessibility Is Freedom เราดำเนินงานภายใต้โครงการชื่อ “ช่วยแบ่งปัน” และบันทึกไว้ตลอดเวลาครับ ‘การช่วยเหลือ’ ผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ‘การช่วยเหลือแบบยั่งยืน’ มากกว่า แต่ ‘การช่วยเหลือแบบสงเคราะห์’ ก็ยังต้องมีและจำเป็นครับ แต่ต้องให้อย่างระมัดระวังที่สุด เพราะการให้อาจจะส่งผลกระทบด้านลบก็เป็นได้

Read More »