Tag Archives: รัฐสภาใหม่

‘รัฐสภาใหม่’ แนวคิดการสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและแปลกแยก

ภาพ บริเวณหน้าลิฟท์ที่มีทางแยกให้เลือกซ้ายลิฟท์คนพิการ ขวาลิฟท์คนทั่วไป

‘รัฐสภาใหม่’ ยังสร้างไม่เสร็จ, เมื่อซักเกือบ 2 ปีที่แล้ว เราได้รับแจ้งว่าการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก (สอส) น่าจะมีปัญหาหลายจุด ภายใต้ชื่อภาคีเครือข่ายขนส่งมวลทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และองค์กรคนพิการได้ร่วมมือกันเข้าไปสำรวจฝั่ง สว. ซึ่งตอนนั้นสร้างไปได้เยอะมากแล้วและได้เปิดใช้บางส่วนแล้ว เราร่วมกันประชุมกับคณะที่ท่านชวน หลีกภัย (ประธานสภาฯ) ได้แต่งตั้งให้มารับความคิดเห็น และคณะของเราได้ให้คำแนะนำไว้ให้อย่างชัดเจนแล้ว

Read More »

‘รัฐสภาใหม่’ มาตรฐานการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเป็นยังไงมาดูกัน [ห้องน้ำ/1]

ภาพ ด้านในประตูห้องน้ำ ลูกบิดเป็นแบบกลม

‘รัฐสภาใหม่’ กำลังทำการก่อสร้าง เมื่อซักเกือบ 2 ปีที่แล้ว เราได้รับแจ้งว่าการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกน่าจะมีปัญหาหลายจุด ภายใต้ชื่อภาคีเครือข่ายขนส่งมวลทุกคนต้องขึ้นได้ (#T4A) และองค์กรคนพิการ ได้ร่วมมือกันเข้าไปสำรวจฝั่ง สว. ซึ่งสร้างไปได้เยอะมากแล้วและเปิดใช้แล้ว เราร่วมกันประชุมกับคณะที่ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้แต่งตั้งให้มารับความคิดเห็น และคณะของเราได้ให้คำแนะนำไว้หลายครั้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ผมเข้าไปธุระอีกครั้ง โดยจอดรถที่ชั้นใต้ดินฝั่ง สว. และเข็นรถไปที่ฝั่ง สส. มีโอกาสได้สำรวจคร่าวๆ พบว่าทั้ง 2 ฝั่งยังสร้างไม่เสร็จเลย และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้แนะนำไว้ไม่มากนัก ผมเลยคิดว่าคงต้องเขียนบันทึกไว้เสียหน่อยครับ

Read More »