Tag Archives: รัฐมนตรี_ว่าการ

ร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 2561

เราไปร่วมงานวันคนพิการสากล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหลายๆ องค์กรคนพิการ เพื่อน พี่ น้อง ได้มีโอกาศพบพูดคุยกับท่านพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการฯ และท่านปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ ปีหน้าเมื่อถึงโอกาสที่สมควรจะไปขอเรียนพบท่านอีกครั้งครับ ถึง ณ ปีนี้ คนพิการในประเทศไทยยังไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสิทธิพื้นฐานในการเดินทาง อีกทั้งยังโดนสังคมเบียดเบียนสิทธิที่มีอยู่น้อยนิดอีกด้วย “งานคนพิการจะไม่มีความหมายเลย ถ้าบนเวทีไม่มีคนพิการขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์” ฝากด้วยครับ    

Read More »

ฝากถึงท่าน รมต คมนาคม ปัญหารถไฟฟ้า สายสีม่วง ความเดือดร้อนของคนพิการที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไข (SABA news talk EP1 special cut – Break#5)

SABA news talk EP1 special cut / Break#5 ออกอากาศ : ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 Break#5: ปัญหารถไฟฟ้า สายสีม่วง ความเดือดร้อนของคนพิการที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไข ฝากข้อความถึงท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Link : https://youtu.be/WEyVcBypHp0?t=20m16s

Read More »