Tag Archives: รอง ผอ สำนัก สนข

Update เสากันมอเตอร์ไซด์ได้เรียนแจ้งท่านผู้ว่า และท่านรอง ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และท่านรองสุธน สำนักการจราจรและขนส่ง ให้ชลอโครงการชั่วคราวแล้ว

ครับตามที่ได้แจ้งไว้ เสากันมอเตอร์ไซด์ยุ่งแน่ๆ คลิ๊ปที่ผมนั่งตัดด่วนเมื่อคืนนี้ ได้มีโอกาสเอาไปให้ท่านผู้ว่า, ท่านรองผู้ว่า, ท่านรอง ผอ สนข ได้เห็นถึงปัญหา ท่านได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ ดูแบบจริงจังมาก ย้ำจริงจังมาก ดูรูปก็พอจะทราบ 555 แล้วท่านก็พูดว่า “เออจริงแฮะ…”

Read More »