Tag Archives: มาโนช พุฒตาล

‘ระหว่างความเข้าใจและความเห็นใจ’ แต่งและร้องโดย มาโนช พุฒตาล (สามัญชนคนไทย ThaiPBS)

การสร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง คือ ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง และคนที่เข้ …

Read More »

เมืองไทยของคนพิการ (สามัญชนคนไทย, ไทย พีบีเอส)

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปกับตัวแทนผู้พิการ โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และได้พบว่า ระบบขนส่งมวลช …

Read More »