Tag Archives: มาโนช พุฒตาล

‘ระหว่างความเข้าใจและความเห็นใจ’ แต่งและร้องโดย มาโนช พุฒตาล (สามัญชนคนไทย ThaiPBS)

การสร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง คือ ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง และคนที่เข้าใจได้อย่างดีที่สุด คือ เจ้าของปัญหา, คนที่เดือดร้อนนั่นเอง ขอฝากเพลงนี้ถึงผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) ทุกท่านครับ ลิงค์ตรงคลิ๊กตรงนี้ : https://youtu.be/eXHM-TOVIvY

Read More »

เมืองไทยของคนพิการ (สามัญชนคนไทย, ไทย พีบีเอส)

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปกับตัวแทนผู้พิการ โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และได้พบว่า ระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยกลับไม่เชื่อมโยงกัน พอที่จะให้ผู้พิการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก …..หรือเพราะว่า เรายังไม่เข้าใจผู้พิการอย่างแท้จริง?

Read More »