Home / Tag Archives: ภาษี

Tag Archives: ภาษี

เจอของดีในกฏกระทรวง สอส 2555 เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี

ช่วงโควิดผมแบ่งเวลา 1 ส่วน นั่งทำงาน ศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เลยได้พบ ‘ของดี’ ที่เขียนไว้ที่บรรทัดสุดท้าย ของกฏกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวก ปี 2555 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลดหย่อนภาษี ใจความเขียนไว้น่าสนใจครับ: “เจ้าของสถานที่ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด”

Read More »