Tag Archives: ฟู๊ดแลนด์ หัวหมาก

ฟู๊ดแลนด์ไม่ดูแลที่จอดรถคนพิการ

ภาพ รวมภาพการจอดละเมิดจอดรถบนที่จอดรถคนพิการฟู๊ดแลนด์หัวหมาก

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ผมได้รับรายงานจากสมาชิกที่ไปใช้บริการที่สาขาหัวหมาก ส่งภาพมาให้เรื่อยๆ ‘ฟู๊ดแลนด์’ เป็นห้างที่เราเข้าไปกระตุ้นและช่วยให้ข้อมูล จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างดียิ่งแล้ว ‘ทุกสาขา’ ในประเทศไทย อันนี้ต้องขอบคุณมากๆ ก่อนเลย สำหรับสถานที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแล้ว ‘ผมพยายามชมมากกว่าติ’ อยู่แล้วครับ เช่นกัน เมื่อผมเดินทางไปที่ไหน นั่นคือ การเคลื่อนไหว คือการทำงาน และผมเห็นอะไรก็จะเขียนเรื่องราวให้คนอ่านเสมอๆ

Read More »