Tag Archives: พิกัดข่าว

จุดอ่อนรถไฟฟ้ากับคนพิการ ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำระบบขนส่งสาธารณะ (ล่าความจริง พิกัดข่าว NOW26)

ขณะที่กำลังให้สัมภาษย์ ต่างชาติครอบครัวพอดีผ่านมา บอกผมว่า “ขึ้นไปสถานีรถไฟฟ้าไม่ได้…” เพราะลิฟท์มันล๊อค ผมต้องขอตัวรีบช่วยเหลือเค้าก่อน และต้องยกมือไหว้ขอโทษในความไม่สะดวก… ปัญหาค้างคา ร้างรา มาหลายสิบปี ผู้บริหารไม่เคยสนใจที่จะแก้ไขอย่างจริงจัง การเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย

Read More »