Tag Archives: ปรเมศวร์อินทรชุมนุม

เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ก็มา!

มีโอกาสได้ออกรายการร่วมกับอาจารย์หลายๆ ครั้ง เพิ่งมีครั้งนี้ที่ได้โอกาสขอถ่ายภาพด้วย เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทยครับ!

Read More »