Tag Archives: ประสงค์

พลังความช่วยเหลือสร้างสังคมสำนึกดีมาอีกหนึ่ง ขอบคุณ คุณประสงค์ครับ

ตั้งแต่ผมประกาศขอรับการช่วยเหลือ หลายๆ ท่านก็เริ่มมีการพูดคุยและสื่อสารถึงกัน ไม่นานมานี้ คุณประสงค์ติดต่อมา พร้อมโอนเงินมาให้แล้วบอกว่า “ไม่ได้เยอะอะไร แต่ผมจะพยายามช่วยเหลือเรื่อยๆ นะครับ”

Read More »