Tag Archives: ตูน

เวที ‘ก้าวหน้าประเทศไทย’ กับความฝันที่อยากจะเห็น ‘ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้’

วันคนพิการสากล ปีนี้เราได้รับเชิญไปพูดในหัวข้อ ‘ก้าวหน้าประเทศไทย’ กับความฝันที่เราอยากจะเห็น ‘ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้’ ครับ ในโลกนี้เรามีคนอยู่สองกลุ่ม คือ คนที่มีร่างกายแข็งแรงมากกว่า และคนที่มีร่างกายแข็งแรงน้อยกว่า ‘คนพิการ’ ‘คนด้อยโอกาส’ เป็นคำที่สังคมเรียกและจัดอยู่ในกลุ่มที่สอง

Read More »

ก้าวคนละก้าว ก้าวไปด้วยกัน…

พี่ตูนขอคนไทยคนละ 10 บาท วันนี้พี่ตูนและคณะวิ่งเป็นวันที่เก้าแล้ว ผมตั้งใจและเตรียมไว้รอ…ผมให้ 100 บาท/วัน สิ่งสำคัญที่สุด คือ การร่วมกันทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ร่วมด้วย ช่วยกันครับ

Read More »