Tag Archives: คกก_สสพัฒนา_สิ่งอำนวย

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อทุกคน ครั้งที่ 1/2559

15 พย. 59 ปฏิบัติงานในฐานะหนึ่งในผู้แทนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและร่วมทีมผู้แทนคณะทำงานขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ณ กระทรวงคมนาคม โดยมี โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้แทนคนพิการจากองค์กรส่วนต่างๆ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Read More »