Tag Archives: คกก_ขับเคลื่อน_สอส

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก (กรม พก)

วันที่ 29 เมษายน 25623 ชื่อเต็มๆ ของคณะนี้ คือ ‘คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ’ ครับ โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของผมครับ การประชุมครั้งแรกผมไม่ได้ร่วมเพราะนัดกระชั้นจริงๆ และปรากฏว่าได้รับแจ้งมติเลือกประธานคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ด้วยว่าเป็นปีแรกที่ผมเพิ่งเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ผมตั้งใจนั่งฟังซะส่วนใหญ่ เก็บข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ครับ

Read More »

คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อให้ ‘ทุกคนเท่าเทียมกัน’

ปีนี้เราได้มีโอกาสเป็นหนึ่งใน ‘คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ’ สำหรับผมแล้วต้องปรับคำนี้ใหม่ ไม่ใช่สำหรับคนพิการอย่างแน่นอน มันสำหรับคนทุกคน…

Read More »