Tag Archives: ก้าวหน้าประเทศไทย

เวที ‘ก้าวหน้าประเทศไทย’ กับความฝันที่อยากจะเห็น ‘ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้’

วันคนพิการสากล ปีนี้เราได้รับเชิญไปพูดในหัวข้อ ‘ก้าวหน้าประเทศไทย’ กับความฝันที่เราอยากจะเห็น ‘ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้’ ครับ ในโลกนี้เรามีคนอยู่สองกลุ่ม คือ คนที่มีร่างกายแข็งแรงมากกว่า และคนที่มีร่างกายแข็งแรงน้อยกว่า ‘คนพิการ’ ‘คนด้อยโอกาส’ เป็นคำที่สังคมเรียกและจัดอยู่ในกลุ่มที่สอง

Read More »