Tag Archives: กรุงเทพฯ

ร่วมลงพื้นที่สำรวจทางเท้าจากแยกพระรามเก้า-แยกเทียมร่วมมิตร (โครงการพัตนาเมืองกรุงเทพมหานคร)

ภาพ คณะกำลังสำรวจทางเท้า

9 พฤศจิกายน 2563 หลังจากประชุมก็ลงพื้นที่สำรวจจริงกัน, สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นำทีมโดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย Accessibility Is Freedom, T4A, FD และทีมชมรมคนรักรถเมล์ ลงพื้นที่สำรวจทางเท้าจากแยกพระรามเก้าถึงแยกเทียมร่วมมิตร ระยะทางไป 1 กิโลเมตร กลับ 1 กิโลเมตร ปัญหาที่พบ เป็นปัญหาเหมือนกับทางเท้าส่วนมากใน กทม, บางส่วนแคบ ส่วนใหญ่มีสภาพที่ต้องซ่อมแซมแล้ว มีสิ่งกีดขวาง เช่น

Read More »

บันทึกประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แยกพระรามเก้า-แยกเทียมร่วมมิตร (โครงการพัตนาเมือง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร)

ภาพ ถ่ายรูปร่วมกันในห้องประชุม สนย

เป็นบันทึกเฉพาะในส่วนที่ผมพูดครับ จะได้รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้าง เอามาแบ่งปันพวกเราครับ อ้างอิงประชุมจากโพส >>> https://www.accessibilityisfreedom.org/ร่วมประชุมกับโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-โครงการ-ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า1-ถ-รัชดา/ การทำงานร่วมกันทุกฝ่าย จะทำให้ กทม เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นครับ

Read More »