Home / ประเด็น & ปัญหา / การเข้าถึง / T4A ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส 1,436 ล้านบาท เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ

T4A ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส 1,436 ล้านบาท เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ

9 พฤษภาคม 2561
ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส ๑,๔๓๖ ล้านบาท
เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

งานใหญ่ระดับชาติเช่นนี้ เราจำเป็นต้องมีเพื่อน เรามีภาคีเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนและทำงานทั่วประเทศ
เราเป็นกลุ่มคนพิการกลุ่มเดียวที่ทำงานแบบเจาะลึก เป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและเป็นนักวิชาการด้วยในตัว

ตัวผมเองภายใต้ชื่อซาบะและ Accessibility Is Freedom แบ่งเป็น 2 ซีกครับ
ทั้งสนับสนุน ร่วมทำงานกับภาครัฐฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกอย่าง
และอีกหนึ่งซีกทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ในทุกๆ การเคลื่อนไหว

หน้าที่ของเรานั้นคือทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ขนส่งสาธารณะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเกิดขึ้นตามกฏหมาย
(อ่านมาถึงตรงนี้ รู้สึกแปลกดีไหมครับ กฏหมายมีกำหนดไว้แล้ว แต่ภาครัฐฯ ทำไมยังไม่ทำ…)

“เดินทางไม่ได้ชีวิตก็หยุดเคลื่อนไหว”
ก็หวังเพียงว่า ภายในระยะชีวิตของผมที่เหลืออยู่น่าจะได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นสมบูรณ์
และขอบอกทุกๆ คนอีกเช่นเดิมครับ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องคนพิการ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทุกๆ คนจะได้ใช้ และท่านไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้ครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.