Home / SabaWorld / SabaLive / SabaLive ลงสนามครั้งแรก #ใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรง #BESTRONG

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ