Home / SabaWorld / SabaLive / #SabaLive ลงพื้นที่ ปัญหา #ที่จอดรถคนพิการ #ห้างTheJAS ศรีนครินทร์

#SabaLive ลงพื้นที่ ปัญหา #ที่จอดรถคนพิการ #ห้างTheJAS ศรีนครินทร์

การลงพื้นที่เป็นการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เราได้รับประโยชน์มากมาย

มาดูว่า การไปนั่งเฝ้าที่จอดรถคนพิการร่วม 2 ชั่วโมง เราได้อะไรบ้างครับ

 

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.