ทดสอบ Platform Lift ระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง

Platform Lift หรือบางคนเรียก Stair Lift เป็นลิฟท์แบบเบา คนไทยเรียก “ลิฟท์เกาะราวบันได” ส่วนใหญ่ถูกติดตั้งโดยใช้เกาะราวบันได

ลิฟท์ชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานส่วนตัว ใช้งานได้เฉพาะเพียงบางคน บางประเภท และการใช้งานไม่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม

ในยุคแรกๆ ต่างประเทศเคยนำมาใช้งาน พบว่าปัจจุบันพบว่าพยายามเลิกใช้กันแล้ว
ประเทศไทยดันไปเจอเข้าและคิดว่าดี เลยนำมาใช้กับระบบขนส่งสาธารณะใหม่ๆ เพื่อทดแทนไม่ต้องติดตั้งลิฟท์

ข้อเสียนั้นมีมากมาย ดูได้ตามหนังสือคัดค้านที่เราเคยยื่นกับท่าน รมต กระทรวงคมนาคม

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.