Recent Posts

ญี่ปุ่นบนถนน ความปลอดภัยสูงมาก

สิ่งที่ผมได้รับรู้ รับฟังมาตลอด คือ ความมีระเบียบวินัย เคารพกฏ และรู้หน้าที่ของตัวเอง เป็นธรรมชาติของคุณญี่ปุ่น จำได้ไหมครับ เมื่อตอนญี่ปุ่นเจอซึนามิข่าวออกทีวี ผู้คนหิวจะตายก็ยังเข้าคิวกันเลย.. สำหรับผมไปเที่ยวไม่เหมือนคนอื่น แสดงว่าย่อมมีสิ่งจูงใจอย่างแน่นอน ไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ เรื่องนี้ เป็น 1 เรื่องที่ผมต้องการจะได้คำตอบ…

Read More »