Recent Posts

Siam Nathan International ยื่นมือเข้าสนับสนุน ร่วมสร้างสังคมสำนึกดี

เป็นคนใกล้ตัว เจ้านายผมเองครับ หนึ่งในบริษัทที่ผมให้คำปรึกษาในงาน IT มาตลอดระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปีแล้ว คุณธวัชชัย เอกวาริน เป็นคุณพ่อเพื่อนรุ่นน้องผมเอง แกเห็นการทำงานผมตลอดเวลา งานแบบนี้แกไม่เคยรอช้าครับ คุณธวัชชัย สมทบทุนมาเลย งวดแรก ๑๐,๐๐๐ บาทครับ จริงๆ แล้ว Siam Nathan International ช่วยสนับสนุน ทั้งเงินและเวลาครับ บ่อยครั้งที่ผมต้องวิ่งไปประชุมที่เลี่ยงไม่ได้ ขอขอบพระคุณ คุณธวัชชัย เอกวาริน MD ของ Siam Nathan International มา ณ ที่นี้ครับ

Read More »