Recent Posts

ไทย สไมล์ ออกจดหมายชี้แจง กรณีที่คนพิการไม่ได้รับความสะดวก

ตามที่ Accessibility Is Freedom ได้เสนอประเด็นสายการบินปฏิเสธผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นไปแล้ว ผมได้รับเอกสารที่แสดงถึงการชี้แจงของผู้บริหารมาแล้วครับ ขอเอามาลงเพื่อให้ทุกๆ ท่านได้อ่านและวิเคราะห์ช่วยกัน ว่าแต่ละอ่านอ่านโดยละเอียดแล้ว มีความคิดเห็นเช่นไร รบกวนทุกท่านด้วยครับ

Read More »