“FUCK คนสร้าง skywalk” (โพสนี้ 18+)

‘ประชาคมโลก’ ต่างพูดและพัฒนาความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

‘ประเทศไทย’ เรามีกฏหมายที่ดีมากพอแล้ว ทุกๆ รัฐบาลให้ความสำคัญ รวมถึงรัฐบาลประยุทธ1 และ ประยุทธ2 ก็ได้ให้นโยบาย ‘ความเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และกำหนดให้มี UD’ ไว้อย่างชัดเจน

‘รมต ว่าการ’ กระทรวงต่างๆ ก็รับลูก ส่งต่อ ส่งเสียงถึงเราตลอด “ท่านนายก ย้ำกับพวกเราเสมอๆ”

‘ภาคีคนพิการ’ ทำงานมาอย่างหนักหลายสิบปี เดินหน้าทุกแนวทาง ทั้งช่วยทำงาน ช่วยผลักดัน แม้แต่การใช้มาตรการกฏหมาย…

‘วันนี้’ เรายังเห็นก่อสร้าง ยัง FUCK UP ทุกวัน ทางเชื่อมที่เป็นบันได, สถานีรถไฟฟ้าติดตั้งลิฟท์ไม่ครบถ้วน, ติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนที่เป็นอันตราย

นี่เป็นภาพตัวอย่าง “สกายวอล์กจาก สถานีพหล 24 เชื่อมกับสายสีเหลือง” หนึ่งในอีกไม่รู้เท่าไหร่ ที่ผมได้รับจากเครือข่าย ผมเองก็เจอตลอดเวลา

ช่วยผม ‘FUCK’ คนสร้างทีครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]