Home / Exclusive facilities

Exclusive facilities

ลิฟท์เกาะราวบันได อันตรายถึงชีวิต

การเลือกอุปกรณ์เพื่อทดแทนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (ตามกฏหมาย) ต้องละเอียดอ่อนและต้องระมัดระวัง ต้องมองผลกระทบรอบด้าน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยสะดวกและปลอดภัยใช้ได้กับคนหมู่มาก และที่สำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเอง ลิฟท์เกาะราวบันได ถูกเลือกใช้เพียงเพราะ ถูกและติดตั้งง่าย แต่ผลคือใช้ได้เพียงบางคน และที่สำคัญอัตรายถึงชีวิต คนพิการเองก็ต้องระมัดระวัง มองรอบด้านให้มากที่สุดนะครับ

Read More »

An Open Letter: Requesting Samyan Mitrtown to dismiss its stairlift

20 September 2019   Subject: Requesting to dismiss the stairlift, and asking to conduct a field survey regarding accessible facilities Dear Samyan Mitrtown’s Management Team Since its grand opening today, I have acknowledged the application of stairlift at the underground passage which connects between the mall and MRT Samyan station. First of all, I would like to express my appreciation for your attempt to provide accessible facilities for people with disabilities. However, the stairlift device is, in fact, inappropriate and fatally dangerous in many ways. Thus, I would like to request as the followings:

Read More »

A Fatal Danger of Stairlift!! (Episode#1)

<On Editing> Anyone who is a regular user of public transports, whether BTS, MRT, or BRT, you might often recognise a mechanical device equipped beside the staircase. That device is called “stairlift,” or “platform lift.” The purpose of this device serves as a substitution of an elevator. It’s much easier for installation and less costly to facilitate people with disabilities. I first saw the use of stairlift in practice when I travelled in Japan. I later encountered it in Singapore and then realised that it is in use in many countries. “Hey, they provided it for you. Just getting access …

Read More »

A mission in searching for a S-Guard barricade in Japan!!

A barrier preventing motorcycle is also known as S-Guard barricade. It is a novel innovation brought to you by the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) in an attempt to prevent motorists driving on the sidewalk. This weird thing is increasingly enlarging in scale throughout the city of Bangkok, especially at the major intersections. The point is that I have a strong belief that those authorities, who have the power to initiate this execution, might perhaps derive this idea from Japan where the innovation already existed. It might appear interesting in their eyes. However, it’s just a superficial inspiration and lacks scrutiny on …

Read More »

A Notice of Objection to the Use of Platform Lift (a version to be addressed to the Minister of Transport)

On Oct 1, 2015, the representative of the Transportation For All (T4A) had handed the Minister of Transport, at the time, the letter of request in regard to accessibility problems on Thailand’s public transportations. The details are as the followings. One of the letters involved a notice of objection regarding the use of platform lift. There are many types of platform lift, each only fits with a certain type of usage.

Read More »